Den Etårige Forfatterskole

Ved: Mette Zingenberg, Andreas Pedersen og Hans Otto Jørgensen

Om skolen

Den etårige Forfatterskole blev stiftet af Hans Otto Jørgensen på Vestjyllands Højskole i 2013 og har i perioden 2014-2018 været tilknyttet forlaget Gladiator. Idéen til Den etårige forfatterskole udsprang af ønsket om at lave en forfatterskole, der kunne fungere som et værksted for at tilvejebringe værker, i stedet for som oftest er tilfældet at arbejde med kortere tekster, der ikke når mere end et par siders længde og for det meste strander i undervisningslokaler og hos den enkelte. Skolens mål er altså at arbejde med værket og ikke bare teksten som sigtet for skriften. Det betyder ikke, at værket er en hellig størrelse. Tværtimod. Det er en praktisk foranstaltning, som gør det muligt at tale om ting i litteraturen, som ofte bliver overset, når man skal blive bedre til at skrive. At tale om værket gør det muligt at tale om de idéer, vi har om litteratur som sådan, men også at tale om rettestrategier, læsemetoder, kompositionsskitser og strukturelle overvejelser, som er helt afgørende redskaber for at kunne udvikle en praksis og ikke bare være overladt til tilfældet, den pludselige inspiration og den ligeså pludselig skriveblokade.

Vores metode

På Den etårige forfatterskole bliver der undervist i alt, der har med litteratur at gøre: i sætningsrytme, stil, litteraturhistorie, receptionshistorie, værkkomposition, billeddannelse osv. Udgangspunktet er altid den enkelte elevs tekst i den form, den nu engang har, og det er kun omsorgen for teksten, der får os til at diskutere, den opmærksomme læsning af sætningerne, som vi foretager sammen. Det er vores metode. At høre eleven læse sin tekst højt og at tale om den bagefter. Det er den eneste givtige måde at få skriften og eleven til at nå sit potentiale.

Undervisningen

Undervisningen finder sted hen over otte sessioner, hvor elevernes tekster i løbet af tre-fire dage bliver gennemgået, fra morgen til aften. Hver tekstgennemgang varer mellem halvanden og tre timer. Ud over tekstgennemgange laver underviserne oplæg om forfattere, værkere, litterære perioder og læse- og skrivestrategier.

Tidligere elever

Følgende forfattere har tidligere været elever på Den Etårige Forfatterskole:

Selma Rosenfeldt Olsen (Leipziger Tagebuch, forlaget Gladiator, 2015), Niels Christian Bredholt (Freischwimmer, Forlaget Gladiator, 2015), Julie Mendel (Relikvie, Forlaget Gladiator, 2017), Johanne Fall (Der er altid nogen at befri, Forlaget Gladiator, 2017), Mette Zingenberg (Min lille horror, Forlaget Gladiator, 2016), Susan Simonsen (Det magtfulde og det underdanige, 2017), Helena Thau (Adrien, Forlaget Gladiator, 2018), Karen Bergholt (Rød Helikopter, Forlaget Gladiator, 2015), Luca Talamona (Alcatraz, Forlaget Gladiator, 2017).

Anbefalinger

"At skrive er ingen kunst, men at få de fortællinger og tekstbilleder du arbejder med til at leve, er en kunst, et håndværk du kan lære og blive bedre til på Den etårige Forfatterskole."

- Niels Christian Bredholt, hold 1.

"Min varmeste anbefaling af Mette, Andreas og Hans Otto som undervisere og læsere, det har været meget betydningsfuldt både for mig og for min bog."

- Julie Mendel, hold 3.

Ansøgning: For at ansøge om at blive optaget på KASKELOTs Etårige Forfatterskole skal du sende en ansøgning til mettezingenberg@hotmail.com. Ansøgningen skal indeholde maks. 10 siders prosa, lyrik, drama eller essayistik samt en kort beskrivelse af dig selv.

Pris: 30.000 kr.

Tilmeld »