Skolen for Art Writing

Ved: Ida Marie Hede

Art writing er for dig, der vil inspireres og udvide dit kunstneriske råderum. Du er ikke kun interesseret i litteratur og skrift, men også nysgerrig på, hvordan litteratur og skrift kobler sig til andre medier / æstetiske formsprog og hvilke ideer og koncepter, skriften kan rumme eller skaber. Måske er dit udgangspunkt billedkunst, film, performance, arkitektur, akademisk eller redaktionelt arbejde eller noget helt femte, men du bruger tekst i dit arbejde.

Måske er du i udgangspunktet skrivende, men du rækker indimellem ud mod andre medier. Måske er du nysgerrig på, hvordan litteraturen nærmest virker porøs, og indoptager og afstøder andre medier og udtryksformer – eksempler kunne være forfattere som Claudia Rankine eller Amalie Smith. Måske er det film eller billedkunst eller noget andet, der sætter dig i gang med at skrive. Måske skriver du oven på allerede eksisterende tekst. Måske har du svært ved at finde et præcist sprog for dit arbejde inden for de kategorier, henholdsvis litteraturen eller billedkunsten eller dit område normalt benytter sig af. Måske er du simpelthen sulten efter alle de potentialer, kunst og skrivning rummer?

I undervisningen vil vi lægge vægt på, hvordan en tekst er undersøgende og tænkende i sig selv, eller i samspil med de andre former, den knytter sig til. Derfor vil vi også være interesserede i at diskutere idéer, der endnu ikke har fundet en materiel form, men som er draget mod teksten som medie. Art writing som ’felt’ er ikke båret af én filosofi eller én kanon – men vi vil interessere os for skrift, som er præget af koncepter og rammer snarere end båret frem af handlingsforløb og plot. Vi vil tænke på teksten som performativ, i færd med at ’gøre’.

Ideen er at skabe et åbent rum, hvor konventionerne omkring det litterære ikke synes så fast forankrede, men hvor forskellige tilgange og medier kan mødes. Hvor der er plads til leg, eksperimenter, øvelser og diskussion. Hvor genrer og former kan stå og blafre, før de kategoriseres.

Hvad kan Art writing handle om? Muligheder kunne være at diskutere, hvad en tekst overhovedet kan være. At finde strategier for forståelsen af et værk og organiseringen af værkets stof. At arbejde med alle former for kunstnerisk materiale, der har teksten som et fundament, en dimension, en afstikker eller pynt. At undersøge udvidede, sammensatte, besværlige og visuelle tekstlige formater. At se på mødet mellem det skrevne og andre æstetiske former, som f.eks. bogobjekt, publikation, film/filmessay, billede, foto, lyd, performance, oplæsning, skulptur, arkitektur, relationelle, rumlige og online praksisser. At blive klogere på tekstfunderede samarbejder eller fællesskrifter. Det er vigtigt at understrege, at materialet i høj grad ’bare’ kan være at finde på siden eller i bogform — at der ikke behøver være flere medier i spil, eller: Ofte vil vi tænke bogen, teksten i sig selv, som multidisciplinær.

Undervisningen vil blive tilrettelagt løbende med udgangspunkt i de enkelte deltageres interesserer og praksisser. Vi er nødt til at være klar på det akavede, tøvende, kantede eller pludseligt ivrigt debatterende i det sociale rum, vi i fællesskab bygger op – for sådan er det, når man kommer med hver sit ståsted.

Undervisningen består af, at vi i fællesskab vil lave læsninger af en række forskellige tekster/værker og undersøge, hvad vi har at gøre med. Feltet her er bredt, og det vigtigste er at finde eksempler på værker, der indgyder mod til videre arbejde. Inspireret af de forskellige forlæg vil vi lave øvelser for at deltagernes egne processer kan bevæge sig i nye og uventede retninger. Den anden, og mindst lige så vigtige del af undervisningen, består af i fællesskab at læse, undersøge og give kritik på deltagernes egne værker. Værkerne kan præsenteres som tekst, vi læser sammen i undervisningen. Man kan i tillæg vise objekter, billeder, filmklip, lyd osv. Man kan også vise materiale uden tekst. Man kan lave en performance. Eller ens værk kan være et oplæg til en diskussion. Alt er muligt, men det er vigtigt, at man har lyst til at dele og få feedback. Det er sådan, man rykker sig og opdager, hvor stort et råderum man har i sin egen kunstneriske praksis. Vi vil få besøg af en række gæstelærere, der vil fortælle om deres praksis, vise materiale til inspiration, og deltage aktivt.

Da kurset strækker sig over nogle måneder, er der rig mulighed for at udvikle et værk over længere tid og få feedback på det flere gange. Det er også oplagt at bygge videre på idéer fra øvelser og simpelthen prøve mange forskellige ting af. Inkluderet i kurset er også muligheden for i fællesskab at producere et mindre afsluttende projekt. Det kunne være en antologi eller en fælles performance / oplæsning.

Anmeldelser

Andrea Fjordside Pontoppidan

Da jeg startede på Art Writing kurset, var jeg ikke helt sikker på, hvad det var, jeg gik ind til. Hvad er Art Writing egentlig? Hvordan finder skrift og kunst hinanden igen på nye måder? Hvordan fremhæver det skriftlige kunsten? Hvordan fremhæver det kunstneriske skriften? Alle disse flyvske, store spørgsmål blev diskuteret fortløbende, mens vi lavede en masse forskellige små- skriveøvelser, hvor vi udforskede mulighederne. Vi havde besøg af et væld af dygtige gæstelærere, der indviede os i deres meget forskellige skriftpraksisser som inspiration. Det var et åbent og kreativt rum, vi befandt os i, et rum hvor der blev arbejdet, eksperimenteret, inspireret og afprøvet.

Art Writing kurset var for mig et rigtig godt modspil til mit studie på Litteraturvidenskab. Det var et sted, hvor jeg kunne ryste de akademiske stramtandede former lidt af mig, og få lov til at eksperimentere med det transdisciplinære, som jeg er meget optaget af den dag i i dag. Jeg har altid arbejdet med tekst og fotografi sideløbende med hinanden, og Art Writing kurset var for mig en mulighed for at kombinere disse elementer, samt flere andre, som jeg tidligere troede skulle holdes adskilt. Art Writing kurset har været med til at forme min nysgerrighed, interesse for og insisteren på at distinkte discipliner kun findes for igen at indgå i nye alliancer og relationer.

Ansøgning: For at ansøge om at blive optaget på KASKELOTs Skole for Art Writing skal du sende en ansøgning til ida.bertelsen@gmail.com. Ansøgningen skal indeholde op til 5 sider tekst og/eller andet materiale (foto, lyd, billede, etc.) og en kort beskrivelse af dig selv. Det er desuden muligt at ansøge med et rent videoværk, billedmateriale eller inden for andre medier. I din medfølgende beskrivelse må det dog gerne uddybes, hvordan du er interesseret i at arbejde med tekst i din praksis.

Pris: 6.000 kr.

Tilmeld »